TheWorld Browser 2.0.4.9

lm2
14-07-07, 21:09
http://www.ioage.com/en/index.htm

La trinh duyen dung engine cua ie tot nhat ke tu khi phat hanh ban 0.7, bo xa chuong trinh tuong tu dung thu 2 luc do la MyIE2 (Maxthon).

TheWorld Browser provides a fast, safe, and easy way to browse the Web. It will max out your internet experiences with many useful features than the others could ever offer. Give it a try, and we guarantee that we will never ship our browser with mal-wares.

2007.6.22 (2.0.4.9)
Add browser mute function, in status bar, add a new icon of speaker, you can change its state to mute the browser, with this function, now you can get out of the bother from webpage's sound.
wasabi
14-07-07, 22:15
Dưng mà tóm lại thì là dựa trên engine của IE chứ gì...

Mà sao bác vẫn không oánh được tiếng Việt? Bác cuộn lên trên cùng xem thấy có cái bar màu vàng ko chọn kiểu gõ nhé.
pepper
15-07-07, 02:19
Anh đề nghị Bi trả bộ gõ cũ lại đi. Bộ gõ này chối quá. :D
lm2
28-05-11, 08:28
http://www.ioage.com/twen/get.html?lang=en&format=zip