Hoài niệm cũ

dinh_viet
11-07-05, 12:17
Các bác uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bác nào có nhạc của Anh Tú, Lưu Bích, Tô Chấn Phong thì cho em xin mới.
Đói
21-07-05, 00:07
Anh chỉ thích Tô Chấn Phong thôi, đây:

Hoa nào hoa trắng - Tô Chấn Phong (http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=3Q0O2U8P04Z8N32QCR98EIT94E)
Mầu tóc rối - Tô Chấn Phong (http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=0EDPT500A4EV20O65SI3HWCD4F)
Niềm nhớ - Tô Chấn Phong (http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=353ITJK4G6DA41GBDD4G00YTPH)

Thế đã hỉ? :winkwink:
Kamille
21-07-05, 00:34
Mình cò Lưu Bích hát Vì em yêu anh (http://s19.yousendit.com/d.aspx?id=3UT9N4LD7T9360W52WGOWJTZ4G)
:winkwink:
Nẫu
22-07-05, 06:22
Anh Tú chính hiệu con cầy tơ, Quán vắng một mình
http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=1MB4HQBJY8HUZ31KPG4Q1KDQFJ
Còn Tô Chấn Phong có phải có những Tình biệt ly, Con tim thật thà mấy lại Vội vàng chi em hỡi không nhể? Mời các bác thử xem sao, em thích đấy.
http://s24.yousendit.com/d.aspx?id=3IDDFZ8L67QAE36TUMM91JQG3T