Làm thế nào để lấy được các bài báo từ trên mạng

anhnt79
29-06-07, 02:17
Anh em cho hỏi có thể lấy bài báo từ www.sciencedirect.com bằng cách nào? Theo suy nghĩ của mình thì www.sciencedirect.com cho phép các trường, viện ... ở nước ngoài đóng tiền hàng năm và sinh viên, giảng viên các trường đó down thoải mái. Nhưng ở Việt Nam các trường, viện chẳng ông nào chịu bỏ tiền ra cả nên không thể down được. Khi nào cần thì mình lại phải nhờ bạn học ở nước ngoài lấy giúp rất phiền hà. Nếu minh cỏ thể giả lập IP giống các IP của nước ngoài để vào lấy có được không? Anh em nào biết thì xin chỉ giúp hoặc bán lại cho mình account của trang www.sciencedirect.com cũng được. Thanks anh em trước.
Eco
29-06-07, 03:27
Cậu cần bài nào trên ấy thì đưa tên, tạp chí, tác giả ra tớ down cho.

Hỏi Account thì không được.
A.K
29-06-07, 03:45
Lạ ha, sao anh vào ngon ơ à, đâu có cần acc gì đâu cà?
dang_ky
29-06-07, 12:45
Em mời bác tới www.vietphd.org, ở đó mọi người vẫn giúp nhau đao paper mà
anhnt79
30-06-07, 03:10
Cậu cần bài nào trên ấy thì đưa tên, tạp chí, tác giả ra tớ down cho.

Hỏi Account thì không được.
@Eco: Cảm ơn thịnh tình của bác nhiều. Như em đã giải thích là nhờ nhiều rất bất tiện.
@dang_ky: Cảm ơn đã giới thiệu 1 forum có ích cho tôi. Nhưng việc này bên đó cũng chưa có cách giải quyết tốt.
@A.K: Em đã nói là các trường ở đấy trả tiền rồi nên sinh viên ... down thoải mái lắm. Có mỗi Việt Nam là chết thôi.
Dù sao lấy tài liệu không trả tiền cũng là thằng ăn cắp cả. Nhưng mà trả nhiều tiền quá!!! Ai chỉ cho tôi cách ăn cắp đây.
Wine_or_wife
04-01-10, 10:16
Các bác làm ơn lấy hộ /me bài báo này nhá

MR0968570 (89i:55013)
Bruner, Robert(1-WYNS)
An example in the cohomology of augmented algebras.
*. Pure Appl. Algebra 55 (1988), no. 1-2, 81--84.

Cảm ơn các bác nhiều.
wasabi
04-01-10, 14:06
Cái bài báo đó có thể lấy dược ở đây (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0K-45F5WBM-V&_user=1300593&_coverDate=11%2F30%2F1988&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235649%231988%23999449998%23294755%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=5649&_sort=d&_docanchor=&_ct=8&_acct=C000052246&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1300593&md5=3c7c643e8411e2f6b799b31004391f0c) hoặc đây (http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224049).

Trường em ở không có subscription cho journal này. Bác thử hỏi ai đang nghiên cứu ở Hà Lan xem.
Nuk
04-01-10, 17:56
Bác em lên Trung tâm thông tin KHCN quốc gia , 24 Lý Thường Kiệt đăng ký lấy một cái tài khoản. Đóng 300 khìn một năm (mức phí từ năm 2009). Sau đó bác em sẽ được phép tiếp cận nguồn thông tin khoa học kỹ thuật tiên tiến từ Sciencedirect mà không phải nhờ cậy ai cả. Mức phí này tương đối rẻ và có thể chấp nhận được trong tình hình lương lậu hiện nay. Form đăng ký và địa chỉ liên lạc lấy ở đây: http://db.vista.gov.vn/login.aspx
haichit
05-01-10, 17:45
@Eco: Cảm ơn thịnh tình của bác nhiều. Như em đã giải thích là nhờ nhiều rất bất tiện.
@dang_ky: Cảm ơn đã giới thiệu 1 forum có ích cho tôi. Nhưng việc này bên đó cũng chưa có cách giải quyết tốt.
@A.K: Em đã nói là các trường ở đấy trả tiền rồi nên sinh viên ... down thoải mái lắm. Có mỗi Việt Nam là chết thôi.
Dù sao lấy tài liệu không trả tiền cũng là thằng ăn cắp cả. Nhưng mà trả nhiều tiền quá!!! Ai chỉ cho tôi cách ăn cắp đây.

Bạn anhnt79 đọc được bao nhiêu cái papers mà sợ bất tiện khi nhờ.
chickchick
05-01-10, 21:06
Cám ơn thông tin của bác Nuk! Acc ấy có dùng được các database khác không hay chỉ Sciencedirect hả bác?
Nuk
06-01-10, 07:37
Theo thông báo của Trung tâm thì cơ sở dữ liệu chính được phép truy cập là Sciencedirect (bao gồm cả Sciencedirect Backfile cho một số tạp chí). Ngoài ra còn có Blackwell Synergy, EBSCOhost và ISIKNOWLEDGE (ISI chủ yếu hỗ trợ tìm kiếm). Em nghĩ chừng đó cũng tạm đủ dùng rồi, cần thêm thì ta nhờ người down hộ. Hồi năm 2008 còn có cả Springer nhưng chỉ được một số tạp chí và rất khó vào, giờ thì tịt hẳn (thằng này thì chẳng cứ ở nhà mình mà ở nước ngoài nhiều khi nhờ cũng không lấy được). Thông tin về cơ sở dữ liệu và hướng dẫn truy cập xem thêm ở đây: http://db.vista.gov.vn/huongdankhaithac.pdf
healer
12-11-11, 09:50
Nhờ các bác download hộ tạp chí này nha: sciencedirect.com/science/journal/02639319
Cảm ơn các bác nhiều.