Các bác ơi, cứu em!

Lê Thị Hoàn Lương
21-06-07, 18:52
Em xin trình bày thật thà và ngắn gọn như thế này ạ:
+ Em dùng XP SP2
+ Định dạng ổ cứng NTFS
Trước đây em cất một ít tư liệu cá nhân (phim mát, ảnh nude của em) vào một thư mục rồi cấp quyền truy nhập là duy nhất user acc của em. Tự nhiên mấy hôm nay Windows trở chứng, em phải cài lại nên mất luôn quyền truy nhập vào cái folder đấy.
Các bác chỉ bảo cách nào phục hồi lại giúp em với ạ.
Rio
21-06-07, 19:13
Đồng chí làm theo hướng dẫn sau:

How to take ownership of a folder (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;308421#)

Nếu vưỡn không được thì download cái Hiren Boot CD (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1058&page=4) này và burn ra đĩa, rồi đút vào máy khởi động lại, vào Dos tha hồ cóp pết.
Hồ Minh Trí
21-06-07, 22:03
Phim mát thì em liên hệ anh Salute để copy lại, còn ảnh nude thì em cũng liên hệ với ảnh để ảnh chụp lại cho luôn. Cơ mà cứ thế này thì em còn phục hồi nhân phẩm chán, chừng nào mới hoàn lương được hả em?
Phuongdong
22-06-07, 16:19
Đồng chí làm theo hướng dẫn sau:

How to take ownership of a folder (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;308421#)

Nếu vưỡn không được thì download cái Hiren Boot CD (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1058&page=4) này và burn ra đĩa, rồi đút vào máy khởi động lại, vào Dos tha hồ cóp pết.
Em làm theo cách anh RIO là OK . Anh Copy ra đấy cho em

To take ownership of a folder, follow these steps:
1. Right-click the folder that you want to take ownership of, and then click Properties.
2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).
3. Click Advanced, and then click the Owner tab.
4. In the Name list, click your user name, or click Administrator if you are logged in as Administrator, or click the Administrators group. If you want to take ownership of the contents of that folder, select the Replace owner on subcontainers and objects check box.
5. Click OK, and then click Yes when you receive the following message:
You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control?

All permissions will be replaced if you press Yes.
Note folder name is the name of the folder that you want to take ownership of.
6. Click OK, and then reapply the permissions and security settings that you want for the folder and its contents.