Topic "Đọc nguồn tin gì" ...

Phát Ngôn Viên
21-06-07, 05:17
đã bị giật nước do có một vài thành viên đã rất thiếu suy nghĩ mà đưa link của một vài tờ báo, diễn đàn thuộc loại không được hoan nghênh lên. Đề nghị các bạn không tiếp tục có những hành động tương tự, bởi những cái link mà các bạn nghĩ là vô hại đó sẽ có thể là nguyên nhân dẫn đến việc các thành viên hiện đang ở VN bị chặn đường vào TL.

Như đã tuyên bố nhiều lần, chính trị không phải là loại đề tài được khuyến khích bàn bạc ở TL. Mong các bạn lưu ý.