điên

lm2
15-06-07, 20:21
viết thật điên, viết chẳng cho ai

thật buồn mà cũng thật vui, thật vui mà cũng thật buồn
thành công, thất bại, thất bại, thành công
thật giả, giả thật
điều còn lại là cái chẳng ra đi, cái đã ra đi có thể sẽ trở lại, biết làm sao
phấn đấu đến bao giờ hay chẳng bao giờ cần phấn đấu
phấn đấu vì cái gì hay chẳng cần gì nên phải phấn đấu

con mẹ nó
changvam
15-06-07, 21:33
anh biết chú đang bị xì chét, có cái đ eo gì đâu, vui lên đê, tối ra bờ hồ làm cốc trà-đá điếu vi-na đời nó lại nở hoa chứ có đ eo gì đâu mà phải buồn; sự đời thật giả giả thật biết thế đ eo nào được trước.

Biết đâu sống được sáng mai
Mà để dành củ khoai lang đến sáng..

Các Cụ (đ eo phải thằng Ông cụ nhá), dậy rồi !

Chính ra phọt bài vào đây anh lại sướng tay nhá, hố hố !
Con nhà nghèo
15-06-07, 22:35
bác đôn post sai chỗ rồi ! Sang topic xả xì trét đi...