Những bức ảnh không thể quên

wasabi
10-06-07, 04:16
Nhìn về chiến tranh, thù hằn, đói khát mà rợn hết cả người. Việt Nam mình có nhiều tấm phết.

http://www.dismalworld.com/must_see/unforgettable_photos.php
nhaphat
10-06-07, 06:45
Nhìn những bức hình này tự nhiên thấy mình thật là... những vất vả nhỏ bé của mình có nghĩa gì đâu. Cuộc sống của mình thật là quý giá. Thanks Bi!
dang_ky
11-06-07, 03:59
Có lẽ cùng nằm trong top đầu bị giết chóc có VN và Do Thái ?