nhìn link là biết nó là cái gì

lm2
04-06-07, 00:42
http://uploadingit.com/files/37453/weixiaobao.chm
http://uploadingit.com/files/37453/davincicode.chm