Chị em đánh cầu lông

spinx
10-07-05, 17:44
Chắc nhiều bác đã từng nghe câu thơ bút tre bất hủ:
Hoan hô các chị đánh cầu
Lông bay phần phật qua đầu các anh
Hôm nọ vất vưởng đi thăm cô bạn, nghe nói cơ quan bên ấy chị em nô nức rủ nhau đi đánh cầu mới hay phong trào cầu lông của chị em lên cao thiệt. Nay tức cảnh sinh tình, ứng tác luôn mấy bài thơ theo thể thơ Đường luật, chép vội lên đây cho bà con thưởng lãm:

Chị em đánh cầu
Trời tây sắc nắng ngả sang hồng
Nào chị em mình đánh cầu lông
Nhón gót, vung tay, rờ-ve trái
Co chân, lừa miếng, vụt sang đông
Cậy sức em công, nhanh tựa gió
Dùng mưu chị đỡ, nhẹ như không
Mới biết muốn thành tay cầu giỏi
Cứng mềm nhuần nhuyễn thủ cùng công

Đấu tay đôi
Luyện mãi chúng mình đấu tay đôi
Trên cơ chị chấp một trái thôi
Em khỏe, chị lo xơi chẳng được
Chị già, em sợ nuốt không trôi
Ngựa non, em đánh phang thẳng giữa
Cáo già, chị đỡ xẻ biên đôi
Câu lông chưa sướng sao đã mệt
Em bị chị quần toát mồ hôi