Framwork có tác dụng gì?

TATAK
06-05-07, 22:54
Em thấy nhiều chương trình khi cài đặt nó yêu cầu có cái framwork (Auto CAD, Flash v.v...) trong khi em lại chả hiểu nó có tác gì dụng?
Tác nào biết aloo em tiếng cho đỡ tò mò.
wasabi
07-05-07, 01:01
Framework là cái khung xương sống, là thuật ngữ chỉ một cái bộ nền để bác xây nên chương trình, để giúp tiết kiệm thời gian phát triển chương trình mà không phải lo những cái quá sâu xa hệ thống nền tảng và/hoặc quá lặt vặt. Nó giống như ở các MP3 player Tàu có trên thị trường VN ta mỗi cái một mác một màu một kiểu một dung lượng, thì cái chip giải mã con nào cũng giống con nào í cũng như là framework trong chương trình máy tính. Việc của người làm máy MP3 là: Mua chip giải mã MP3, thiết kế mạch và chương trình để thực hiện các yêu cầu giữa người sử dụng và chuyển yêu cầu này đến chip, đóng gói, bán.

Ví dụ .NET (1.0/2.0 whatever) Framework là bộ xương sống của các chương trình được viết bằng ngôn ngữ .NET của Microsoft. Nên bình thường chương trình nào nào xây dựng bằng ngôn ngữ .NET của MS thì đều yêu cầu cái nền này. Hy vọng giải thích của em dễ hiểu :)
TATAK
07-05-07, 21:52
vầng. Thanh kiu bác Bi bi nhiều. :)