Phật đã bỏ đi theo người đàn bà ấy

Phượng mít Sài gòn
30-04-07, 22:40
Phật đã bỏ đi theo người đàn bà ấy
2 2

Em tính viết một bài để tặng hai của em, nhưng bây giờ em hơi mệt, nên cứ đặt tạm chỗ ở đây.

Nghe lời anh hiu, em gửi xuống đây, không dám mon men lên Văn chương thi phú nữa rồi.