Chúc mừng sinh nhật Em Xinh Không.

knowledgeriver
30-04-07, 18:13
Chúc cho Em xinh không năm mới, tuổi mới với suy nghĩ mới, nếp sống mới, thành công mới, vận hội mới.