Bộ phim Hàn Quốc mới dựng dựa theo vụ thằng Cho

knowledgeriver
27-04-07, 00:28
http://tialia.net/media.php?mediaid=131762

Các bác xem đi.

Phim tên là: "Bad Guy".