Trò chuyện cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!

banbeo
01-04-07, 23:59
Bên trang nhạc số có thực hiện một cuộc trò chuyện "không tưởng". Cũng chuẩn bị đến giờ G, không thể nói gì được nhiều. Mọi người có thể xem ở đây:

http://albumvang.nhacso.net/mnCMS/giao%5Fluu%5Ftruc%5Ftuyen/