Khi các chủ nợ liên tục gia tăng sức ép!

newnick
27-02-07, 22:40
Phải làm sao giờ khi tiền chưa về? Kiểm tra tài khoản thấy không nổi số để đúng hẹn với các chủ nợ??Làm sao đây để tốt cho cả 2?? Cái này là ngoại cảnh tác động à?
Jimmy
28-02-07, 03:56
Hứa đi,hẹn đi.Lại làm con ma nhà họ Hứa chứ sao nữa :D