Vụ này là sao các bác?

Nắng sớm
23-02-07, 18:33
Xem ở đây:

http://www.youtube.com/watch?v=6Qy-VnBEtb0&mode=related&search=


Sau đó ở đây:

http://www.youtube.com/watch?v=GV3gXJdJgBg&mode=related&search=

Em xem nhưng không hiểu rõ cho lắm. Bác nào nghe giỏi giải thích em với!
changvam
23-02-07, 19:38
có vẻ như chú ngố này đã làm một vụ tỏ tình tương tự như gái chã nhà ta ở trường NT HN vừa rồi...so dumb !