Bác nào có acount Rapid cho em nhở cái CD hài Xuân Hinh với.

polizia
07-02-07, 02:29
Có bác nào có acount của Rapid thì cho em nhờ lấy giùm cái link down 2 đĩa hai Xuân Hinh 2007 với, nó chia nhỏ ra nhiều file nên đợi lâu quá.
Bác nào có thì giúp nhé, em cảm ơn nhiều !!!

Xuân Hinh - 1 ngày ở trần gian

http://rapidshare.com/files/14973775/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part01.rar
http://rapidshare.com/files/14973766/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part02.rar
http://rapidshare.com/files/14973736/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part03.rar
http://rapidshare.com/files/14986009/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part04.rar
http://rapidshare.com/files/14985900/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part05.rar
http://rapidshare.com/files/14985901/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part06.rar
http://rapidshare.com/files/14985945/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part07.rar
http://rapidshare.com/files/14995652/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part08.rar
http://rapidshare.com/files/14973734/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part09.rar
http://rapidshare.com/files/14973737/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part10.rar
http://rapidshare.com/files/14973780/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part11.rar
http://rapidshare.com/files/14985892/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part12.rar
http://rapidshare.com/files/14985882/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part13.rar
http://rapidshare.com/files/14990458/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part14.rar
http://rapidshare.com/files/14985814/Xuan_Hinh-1ngay_o_tran_gian.part15.rar

Xuân Hinh - Cưới vợ trên xe

http://rapidshare.com/files/13810863/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part01.rar
http://rapidshare.com/files/13810899/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part02.rar
http://rapidshare.com/files/13810955/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part03.rar
http://rapidshare.com/files/13810676/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part04.rar
http://rapidshare.com/files/13810922/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part05.rar
http://rapidshare.com/files/13810646/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part06.rar
http://rapidshare.com/files/13810411/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part07.rar
http://rapidshare.com/files/13810842/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part08.rar
http://rapidshare.com/files/13810632/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part09.rar
http://rapidshare.com/files/13826829/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part10.rar
http://rapidshare.com/files/13826595/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part11.rar
http://rapidshare.com/files/13826529/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part12.rar
http://rapidshare.com/files/13826394/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part13.rar
http://rapidshare.com/files/13827939/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part14.rar
http://rapidshare.com/files/13826827/Xuan_Hinh-Cuoi_vo_tren_xe.part15.rar
Nắng sớm
07-02-07, 19:55
http://www.youtube.com/view_play_list?p=F8B0015E03369FD5


Xem ở đây cũng ok này, ko cần down.