Psychometric test

Biển Xanh
29-01-07, 05:14
Có ai biết có website nào hoặc account nào cho luyện thử thoải mái các bài kiểu như numerical test, verbal reasonning với cả abstract reasonning không cho em biết với. Em đang cần quá, cảm ơn cả nhà trước và sẽ hậu tạ sau :)
che3mau
29-01-07, 06:07
Bạn BX có thể đến career services của trường, hầu hết các trường đều có software cho làm bài thoải mái.
nightduke
30-01-07, 03:32
Có ai biết có website nào hoặc account nào cho luyện thử thoải mái các bài kiểu như numerical test, verbal reasonning với cả abstract reasonning không cho em biết với. Em đang cần quá, cảm ơn cả nhà trước và sẽ hậu tạ sau :)

Thử GMAT phần critical reasoning và math (phần I) nhé.
Biển Xanh
30-01-07, 04:28
Cảm ơn anh che3mau va Nightduke nhé, mình sẽ thử tìm hiểu.