time sharing service

Tony
26-01-07, 09:55
cái cụm này trong tài liệu WTO, hình như nói về IT, biết dịch thế nào hả các bác?
với cả mấy cụm nữa:
input preparation service
data processing service
cảm ơn các bác trước.
quasa
26-01-07, 10:01
dịch bằng EVtran 3.0 bản crack nó bảo là đây là Dịch vụ phân thời trang nhã
Hiểu được chết liền