Ảnh tư liệu màu và đen trắng - Thế Chiến II

wasabi
13-01-07, 13:15
Collection 1: Bộ ảnh đen trắng, 21 MB, 221 ảnh

Đủ mọi thể loại, từ D-Day đến ngày khải hoàn.

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/039%20-%205a50764r.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/133%20-%20p000461.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/214%20-%20ww2_106.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/018%20-%2023_0464a.gif

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/M%20-%20B&W%20Pictures.zip
wasabi
13-01-07, 13:20
Collection 2: Liên Xô, 3.6MB, 34 ảnh màu.

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/027%20-%20russians.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/028%20-%20russians_raising_flag_in_berlin.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/I%20-%20Russian.zip
wasabi
13-01-07, 13:34
Collection 3: Hậu phương, 4.8 MB, 70 ảnh màu

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/022%20-%20aat.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/069%20-%20rubble.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/E%20-%20The%20Homefront.zip
wasabi
13-01-07, 13:45
Collection 4: Người Đức, 40MB, 302 ảnh màu

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/151%20-%20aky.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/154%20-%20alc.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/246%20-%20german_flamethrower_in_use_23_03_05.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/B%20-%20Germans.zip
newnick
14-01-07, 01:04
Đẹp, thank u much. Kết cái ảnh thứ 3 từ trên xuống. Nếu ai đó đã xem Nàng Melana (Phim Ý). Đã down xong collection 1. Đang down tiếp 3 cái sau!
khongkia
23-01-07, 21:29
Thanks a lot :)
crocker
23-01-07, 23:01
Ảnh hay quá, cảm ơn Bi nhé! Xem loại ảnh tư liệu chiến tranh này cho mình thêm rất nhiều cảm xúc. Có cảm giác như tăng tính nhân bản và tình yêu cuộc sống của mình...:flame:
Bắc Thần
24-01-07, 07:04
Ảnh tư liệu màu và đen trắng là thế x nào. Hoặc là màu; hoặc là đen trắng. Chẳng lẽ lại có loại không phải màu mà cũng không phải là đen trắng hay sao?

Cho nên chỉ cần ghi Ảnh tư liệu là đủ.

Nhưng mà đã đưa lên đây cho mọi người xem và tải về thì tại sao lại còn gọi là tư liệu cho được? Vì thế chỉ võn vẹn một chữ "Ảnh" là ai cũng hiểu.

Mà thật ra cũng khỏi phải ghi tiêu đề làm chi cho mệt. Người ta vào xem thấy ảnh là biết ngay tiêu đề bắt buộc phải là ảnh khỏi phải giải thích. Rườm rà quá sanh ra mất hay.
newnick
05-02-07, 18:25
Em xin hát tặng bác Bắc bài: "Áo anh chưa mặc 1 lần". Đã chưa mặc rồi thì làm gì có 1 lần.. Vậy chỉ cần :"Áo anh chưa mặc". Mà "Áo anh chưa mặc" thì anh cởi trần rồi. Vậy thì Áo Anh làm gì??

Tặng bác Bắc bài nhạc vàng: "Chưa Mặc"
bakien
05-02-07, 18:58
Anh Bắc kể lại chiện " Ở đây có bán cá tươi" cho các bạn nghe hở !
HaiDang
09-02-07, 16:56
Cá tươi cái giề ? Xem ảnh về trận chiến Stalingrad đây nè :

http://www.schicklerart.com/auto_exh/Stalingrad
tron_hoc_theo_gai
02-08-07, 04:14
các bác lên đây mà xem ảnh, về lính Liên Xô thì no idea nhưng về Ú thì không thiếu, từ Normandy đến Iwo Jima có tất: http://ww2db.com/index.php
Hồ Minh Trí
02-08-07, 19:54
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/pics/ww2/151%20-%20aky.jpg

Em không hiểu cái ống mà lính Đức đeo sau lưng nó là cái gì nhỉ?
usa
02-08-07, 20:09
Bidon đó mà, tức để đựng thức ăn