Danh thắng lạ

Salut
07-07-05, 22:35
http://www.vuonhong.com/forum/files/ftp/fm3_1_488.jpg
Salut
07-07-05, 22:36
http://www.vuonhong.com/forum/files/ftp/fm3_1_2_136.jpg
Northern Star
09-07-05, 01:40
Danh thắng lạ quá. Đem từ nơi khác qua đây bị rơi rớt dọc đường hay sao mà giờ còn lại mỗi dấu X đỏ quạch.
Salut
09-07-05, 01:59
Link hư anh không sửa được bài, nên bốt lại:


http://htanh.uvyd.com/myPix/fm3_1_2_136.bmp

http://htanh.uvyd.com/myPix/fm3_1_488.bmp