Happy New Year 2007

Phát Ngôn Viên
30-12-06, 16:50
Nhân dịp năm mới 2007, Hội đồng TNV xin chúc các thành viên cùng toàn thể gia đình một năm mới hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn tất cả các bạn về những gì tốt đẹp và cả những gì chưa tốt đẹp lắm trong năm qua. Mong rằng trong năm tới, nhờ vào sự đóng góp của các bạn, diễn đàn ta sẽ tiếp tục phát triển.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn.