các bác giúp em

chavet
14-12-06, 01:37
12345678900
chavet
14-12-06, 01:41
12345678900
chavet
14-12-06, 01:44
12345678900
chavet
14-12-06, 01:46
12345678900
chavet
14-12-06, 01:48
12345678900
chavet
14-12-06, 01:49
1234567889000
Bắc Thần
14-12-06, 01:56
À! Thì ra cái bài Đêm Nay Bác Không Ngủ gốc nó là như vậy. Anh cứ nghĩ bài kia mới là gốc!
Mime
14-12-06, 02:41
Không ngờ thesis của bạn chavet lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên với thắc mắc của bạn gì như thế.

Anh Bắc, cái bài anh nghĩ là gốc đó thực ra mức độ phổ biến trong quần chúng nhân dân cao hơn, có tính thực tiễn và tính ứng dụng rộng rãi hơn. :unknw:

P.S.: copy paste
What is Leadership?

* Leaders are persons who are able to influence others and who posses “managerial” authority.
* Management is about coping with complexity, Leadership is about coping with change.
* Leadership is more than the personal characteristics: it includes setting a strategy, developing influential relationships with followers, designing organizations, and managing change within the organization and with followers to achieve desired outcomes.

tặng kèm khuyến mãi:

Jack Welch’s Six Rules

1. Control your destiny, or someone else will.
2. Face reality as it is, not as it was or as you wish it were.
3. Be candid with everyone.
4. Don’t manage, lead.
5. Change before you have to.
6. If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.
nghuy
14-12-06, 02:46
Bác em đang làm gì đấy ạ? Xin cho anh em 2 chữ bình yên
Salut
14-12-06, 05:28
Em mới đọc tới đoạn Nãnh đạo Nguyễn Huệ chém đầu Nãnh đạo Liễu Thăng, bùn kừi quá, vục mặt xuống bàn fím, gẫy mấy cái răng, cho nên không đọc tiếp được tham luận của bác Chả dzìa nữa. Hức...
quasa
14-12-06, 08:28
Bác Hồ, mục đích lợI ích của ngườI là độc lập tự do hạnh phúc của chính dân tộc VN ta , lợI ích của ngườI là lợI ích của cả một dân tộc, cả đờI Bác dành để cống hiến cho sự nghiệp cao cả đó, để có được điều đấy Bác đã rađi tìm hướng đi cho cả dân tộc mình, rồI lèo lái con thuyền Cách Mạng một cách sáng suốt để có được thành quả như ngày nay.
Bạn nói hay, anh em Thănglong cũng vậy, cũng ra đi, cũng đi làm thuê, rửa bát, dọn dẹp, cũng tìm hướng, thậm chí lên cả đây viết bài cơ mà.
Nhưng mà tán gì thì tán nhé, nịnh quá người ta sẽ bảo là chả biết gì hoặc là cố tình dở hơi. Cụ làm sao biết được IT phát triển thế nào, làm sao biết được Liên xô trở thành nước Nga ngày nay, làm sao biết được là Đảng viên được làm kinh tế... - trái hẳn lý thuyết cụ đưa về.
Đã là trí thức, có hiểu biết. Lên tận mạng, không ai biết tên tuổi mà vẫn phải huyên thuyên thế a. Cứ đúng mà nói, đúng mà làm theo hiểu biết và lương tâm. Ai cũng tôn trọng.
Anh chị em ở đây có nhiều tính cách, nhưng tính cách nịnh nọt là không hề có.
chavet
14-12-06, 12:50
12345678900