Ăn cắp nơi đất khách quê người

dang_ky
14-12-06, 01:04
Em đặt gách ở đây đã

Đầu tiên em nhún mình chào cả nhà

Sau đây em sẽ trình bày bài: "Ăn cắp xe đạp nơi xứ người", mở đầu seri "Phát huy truyền thống Lạc Việt tại các nơi còn thiều văn minh".
dang_ky
14-12-06, 01:08
Vâng
Khi mà mình đã bị ăn cắp đến cái xe đạp thứ 2, thì mình hiểu rằng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, bọn chúng nó đã động vào bản năng ăn trộm vặt của em.

Em các bác có thói quen ăn cắp vặt từ bé, đầu tiên là tập luyện ăn cắp tiền của mẹ đi óanh điện tử, sau là cầm nhầm đồ của bạn. Có dạo em tự hứa với lòng mình là không bao giờ ăn cắp nữa, nhưng rồi ngoảnh nhìn lên thấy dân Việt 99.99% ăn cắp, cả Nội Kiều và Ngoại Kiều đều coi trò này là thú vui, em thấy lòng mình bớt day dứt. Trong số 99.9% này, có khoảng 90% người áp dụng thú vui này lên tài sản XHCN, còn lại 9.99% thì vui vẻ với tài sản của người khác.

Chiếc xe đầu tiên đã chào mình ra đi vào 1 đêm cô đơn,

(Mai em viết tiếp)