Nhà nhà làm mod, người người làm mod

NiceT
11-12-06, 16:38
Em nhớ hồi trước đã có lần các admin định đưa cả khu Hilton cho L4 quản lý...

Hay là bây giờ các bác TZV thử phát động phong trào tự quản, ví dụ như trao quyền mod cho mem chỉ trong topic do mem đó ở DĐC, hay CNC chẳng hạn, không biết như thế có khả thi không. Trong thời buổi blog chiếm ưu thế so với forum, làm thế này có vẻ như dung hòa được cả 2
Coco
12-12-06, 00:29
Tức là nếu có đứa nói trái ý người lập topic thì tèo à?
GunZ
12-12-06, 00:35
Ơ, thế đây là topic 1001 câu hỏi của chã đ éo đâu :D.

Anh ủng hộ em NiceT, chính ra trong forum mỗi người một Blog thì bác Tanng có mà vãi, léo thể nào mà biết nó là cái gì, web 2.9 của bác ý có mà phải gọi bằng cụ.

Mới cả vì anh quý em NiceT vì em dịch bài chửi thằng Khựa rất hay :D.
Gaup
12-12-06, 03:13
Ý tưởng hay đấy, thử đi các bác em.

Cho mỗi bác em một forum con tha hồ mà mở chủ đề riêng mời khách.
Joy
12-12-06, 15:59
Có admin ủng hộ thì em cũng chạy vào đặt cục gạch xin 1 forum con làm nhà trước, phần vẽ vời, trà nước, câu khách thì bao giờ có nhà riêng em bắt đầu tính.