Web 2.0 và cơ hội cho kẻ yếu

FOG
28-11-06, 14:02
Bác Chu Lai cháu là một trong những hải đăng đặc trưng ở đây, toàn móc máy những chuyện vặt vãnh. Đó là loại hải đăng rất thích cho vào bài câu "Chú chưa đủ trình", và khả năng lập luận chỉ quanh quẩn ở chỗ tìm xem người ta sai chính tả thế nào, nhầm ngữ pháp ra sao, lẫn giữa số 2 với số 4 mấy lần..., chủ yếu để phô trương khả năng tầm chương trích cú của những cái Sọ phế phẩm bị disable chức năng xử lý thông tin.

Bác Tân tiếp tục đi. Bài viết hay, cháu khoái.
TrueLie
28-11-06, 16:42
OK cảm ơn bác TanNg, em đã hiểu thuốc Fugaca trừ giun như thế nào
@thằng FOG: Anh đ' muốn chửi nhau với mày trong này làm bẩn topic của bác TanNg nhưng mày lèm bèm vừa thôi nhá.
Why & Why not?
28-11-06, 17:03
FOG và TruLie xuống đây tiếp tục nhé.
GunZ
29-11-06, 11:37
:shooting_ :punch: :icon_boxi :70: :boxing: :gun1: :whip: :hitrun:

Thế túm lại ai là kẻ yếu :D, anh xung phong làm Web 2.0 nhé.
Salut
29-11-06, 12:08
:shooting_ :punch: :icon_boxi :70: :boxing: :gun1: :whip: :hitrun:

Thế túm lại ai là kẻ yếu :D, anh xung phong làm Web 2.0 nhé.

Á, để em búng chym? :)

Bác GunZ này, Web 2.0 không fải có mỗi tác dụng để ném đá vô chym đâu, đừng có mà tưởng bở. :gossip: