không nho*' password

lifegoeson
28-11-06, 01:26
dạo này forum bị sao thế nhỉ, em vào lần nào cũng phải gõ lại password, mặc dù đã click vào Lu*u lại PW rồi . Chỉ có TL thôi, còn nhu*~ng chỗ khác em không có bị .
Naruto
28-11-06, 16:49
Kệ cbn, cứ nhấn vào cái gì đó (vd: bài mới) là tự nhiên lại thấy mình đã login.
lifegoeson
28-11-06, 23:48
cám o*n nha, làm vậy thì đu*o*.c rồi .
bakien
23-02-07, 10:36
Hơi bị bực mình em lại tái diễn tình trạng không nhớ cookies của mỗi cái thanh niên xa mẹ này, cứ chuyển qua bài khác lại bắt đăng nhập lại !

Xế là dư lào ???