Ở cty, làm sao surf tnxm.net mà lại như đang gõ Word?

wasabi
26-11-06, 02:42
http://www.workfriendly.net/

Có điều trang này chưa hỗ trợ các trang tiếng Việt utf-8 tốt lắm - em sẽ email nói với người điều hành xem, có lẽ họ sẽ sửa :D.
Mây
27-11-06, 12:48
Vấn đề là nó chặn mất cái site này mới đau chứ.
YOKO
28-11-06, 23:10
Vấn đề là nó chặn mất cái site này mới đau chứ.


Uh, click vào đây là nó hiện ra cái FortiGuard quái qủy gì đấy, còn vào tathy thì lại autolink vào googlelink.com. Bực hết cả mình

Có cách nào không nhỉ ???