Gấu già cho anh hỏi tý !!!

Mecado
22-11-06, 22:14
Mai có đoàn của Bộ Y tế sang Viện anh, anh phải làm cu li cho một số VIP. Tiếng Anh của anh dốt không dịch được một đoạn trong văn kiện như sau: " By the act on the Establishment, Management and Promotion of Goverment -Funded research Institute" cho xuôi xuôi ra tiếng Việt để chuyển sang tiếng Hàn.
Gấu hoặc bác nào đi qua giúp anh cái !!!


Xin cám ơn trước !!!

PS: Anh đang cần gấp mà hỏi anh Gúc mãi không ra.
Gaup
22-11-06, 23:03
Theo Luật về thành lập, quản lý, và phát triển Viện nghiên cứu do chính phủ tài trợ (cấp ngân quỹ, cấp vốn)
Mecado
22-11-06, 23:07
Nghe chú dịch thấy xuôi tai hẳn.

Cám ơn Gấu nhiều !
Gaup
22-11-06, 23:45
Hí hí, khen thế đã đủ đâu. Bác em chuẩn bị ít kim chi, hồng sâm, với chịt thó để lúc nào qua Seoul em pick up nhá.