Tặng chị Eview - Thơ sonnet Shakespeare

Gaup
07-07-05, 11:11
Em thấy chị hỏi tìm thơ bên kia, em nhìn như người câm, muốn nói mà không cất lên được tiếng lòng. Biết phải có việc quan trọng chị mới phải hỏi như thế nên giờ em gửi chị gợi ý về thơ tiếng Anh là các bài thơ sonnet của Shakespeare. Thơ này ý nghĩa và tình cảm thế nào thì khỏi phải nói, bài nào cũng là một tiếng lòng thảng thốt, bài nào cũng hay. Ở link sau có danh sách các câu đầu của từng bài, chị đọc rồi chọn, bài nào không chắc chắn về ý tứ chị cứ đăng ký cái nick vớ vẩn vào đây hỏi em. Còn nếu chị thích tặng bạn thơ tiếng Việt bài nào chị gửi lên đây cho em, em sẽ public service dịch hầu chị, đảm bảo bài nào cũng giết được địch, chết không kịp ngáp. Em gợi ý bài Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ.

Thơ sonnets ở đây. Em sẽ tìm các bài dịch của Thái Bá Tân để mọi người cùng đọc.

http://www.shakespeare-online.com/sonnets/
Gaup
07-07-05, 11:19
Một số bài dịch của Thái Bá Tân có ở link sau đây:

http://www.soctrangonline.net/forum/index.php?showtopic=3687&st=0&#entry21114

Cái hay là thơ tiếng anh nói I you nên dù nhà thơ làm thơ ca ngợi một người phụ nữ ta vẫn có thể dùng một số lớn bài để tặng cho một bạn con giai. Em vẫn còn nhớ hai câu này (và nhiều câu khác nữa) từ thời 16 tuổi ạ.

Tôi ra đi cuốn mờ bụi đất
Niềm vui sau lưng nỗi buồn trước mặt