Sách mới, sách mới đê! - Tác phẩm của TLers

Kây Hồng
07-07-05, 06:14
Mời các bạn đón đọc:

Nhà Giả Kim
Tác giả: ?
Dịch giả: Ngọc Cầm Dương (tức Lộng Ngọc)
NXB: Alpha

Đang trong quá trình thương lượng, sẽ ra mắt nay mai:
Cocktail cho Tình Yêu
Tác giả: One