Em xin SPSS

Hoa Xoan
11-11-06, 22:38
Em có bạn cho cái CD SPSS 10 có key và số serie mà khi em cài thì nó kêu là trong set up có giá trị thiếu (valeur manquante).

Em tìm trên SPSS.com mà em dốt nên không biết dowload như thế nào và từ đâu.

Ai có thể giúp em với, hai ngày nữa em phải nộp bài rồi.

Cám ơn forum.