Học Bổng IFP

sexpert
10-11-06, 08:11
Xin hỏi có bác nào đã và đang học bằng học bổng IFP hoặc có kinh nghiệm trong việc apply học bổng IFP thi vô đây cho em hỏi chút .
Năm nay học bổng này cấp cho các ngành :

Environment & Development
Social Sciences & Humanities
Sexuality & Reproductive Health
Arts & Culture
Education
Governance & Civil Society
Media
Community Development
Development Finance & Economic Security ( *)

có bác nào có thể list cho em các chuyên ngành năm trong (*) không a?
Em cảm ơn.