Bác nào dùng Google API chưa em hỏi tí?

TrueLie
08-11-06, 22:18
Có bác nào ở đây từng dùng Google API để truy vấn Google chưa? Em muốn hỏi làm thế nào để có thể tìm kiếm chính xác cụm từ (dùng nháy kép) khi dùng cái này nhỉ? Ví dụ như sau (khi dùng Web browser bình thường) http://www.google.fr/search?num=20&hl=fr&q=%22president+Bush%22+%22Saddam+Hussein%22&btnG=Rechercher&meta=