Trở về Suriento

Tecra
31-10-06, 23:46
Tình hình là cũng lâu lâu rồi từ sau ngày khởi nghĩa lập quốc anh mới lại về chơi nên túm lại tình hình rất chi là tình hình. Nhà cửa yên ắng hơn xưa mà người xưa cũng chẳng hay ai còn ai mất.

Nhân tiện mấy chú TZV cho anh hỏi tại sao dùng ADSL của Vịt teo thì không vào được diễn đàn mà cứ phải chạy qua proxy. Anh đã thử dùng VDC thì không có vấn đề gì.

À, mấy thằng ku em anh nó nhờ hỏi tại sao lại bắt chúng nó mang cái "tí tồ" TTVN? Có phải TZV đã xếp chúng nó vào chung với mấy đứa bên diễn đàn chim non em chã bên kia không?

Đa tạ mấy chú.

Cố nhân
Gaup
01-11-06, 00:07
Về vấn đề truy cập, bác vào xem cái này:

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=4442