Bắc đường chủ, bạn hỏi cái.

TheDifference
31-10-06, 09:29
Thế quái nào mà bên NMQ ngâm giấm cái Tứ đại danh bộ đấu Thiên vương lâu quá thể là lâu. Bắc huynh xem nếu không thúc đấy tiến độ đả tự lên được thì thả bản scan lên dùng tạm đi. Thanks in advance!
Bắc Thần
31-10-06, 10:50
Hì hì ... Thứ nhất, thúc đẩy là một trong tứ đại kỵ. Thứ hai, mình đã lâu không còn mặt mũi nào vào đấy 8 nữa cho nên không hỏi han gì cho đồng chí được.

Đồng chí cũng thấy đấy: hai bộ Tuyệt Đại Bê Đầu và Bạch Ngọc Điêu Long đã xong đâu nhưng mình cũng không dám thúc đẩy gì. Hoa nở tới đâu hưởi tới đấy thôi đồng chí ạ.
uzii
31-10-06, 15:26
Tuyệt Bất Đê Đầu
NNH
31-10-06, 15:36
Nhân tiện hỏi Bắc các hạ, bộ Tru tiên hình như tới 215 là ngỏm ở NMQ? Tại hạ thấy hình như nội dung còn chưa kết thúc?
CaoMinh
01-11-06, 05:06
Anh có bản Tứ Đại Danh Bộ Đấu Thiên Vương đến chương 12 nhưng mà không share cho các đ/c được.
Bắc Thần
01-11-06, 06:08
Nhân tiện hỏi Bắc các hạ, bộ Tru tiên hình như tới 215 là ngỏm ở NMQ? Tại hạ thấy hình như nội dung còn chưa kết thúc?

Tru Tiên đã ra tới hồi 415. Về sau có sự xuất hiện của tam đầu cẩu và trò ngự kiếm bay vùn vụt trên không để giành banh.

Bỏ qua rất uổng.
NNH
01-11-06, 10:12
Tru Tiên đã ra tới hồi 415. Về sau có sự xuất hiện của tam đầu cẩu và trò ngự kiếm bay vùn vụt trên không để giành banh.

Bỏ qua rất uổng.

Thanks, I'll check.
iCute
01-11-06, 10:16
Check ở đâu các bác em, 415 là bên NMQ đã dịch đến đó rồi hả anh Bắc, hay chỉ là tiếng Tàu :-? Em ko vào được cái Nhật Nguyệt võng gì gì đó, bác nào có share cho em với :D
lý sáng chỉ
01-11-06, 12:43
Nhật nguyệt võng là cái box để giấu Tru tiên không cho người khác đọc, bây giờ bên Nhạn môn quan đã xóa rồi, cho đọc thoái mái. Bác i kứt vào đây mà đọc Tru tiên:

http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/forumdisplay.php?f=300
iCute
01-11-06, 15:46
Bác Lý nhầm cbn nó rồi, bên đó chỉ mới thấy có đến 215, mà anh Bắc ảnh kêu là có tới 415 rồi nên em mới thấy lạ. Hay là anh Bắc em ảnh typo :wacko:
Bắc Thần
02-11-06, 03:19
Bác Lý nhầm cbn nó rồi, bên đó chỉ mới thấy có đến 215, mà anh Bắc ảnh kêu là có tới 415 rồi nên em mới thấy lạ. Hay là anh Bắc em ảnh typo :wacko:

Anh nói 415 à? Thật ra là 651 hồi cả thảy.
pepper
02-11-06, 13:52
Bác Bắc đưa link cái 651 ấy lên đây đi. Anh em đỡ phải đi lục.
iCute
02-11-06, 21:36
Em lục rồi, chả có đâu bác ợ. Cái này chắc chưa cho ra public, bao giờ cho đến bao giờ đây chẹp chẹp :fishing: