HaiAuPhiXu

Happiness
06-07-05, 17:47
Em tạm treo bác HaiAuPhiXu lên cột 03 ngày đón gió cho bác đỡ nóng. Lý do treo: Giọng giang hồ xã hội đen làm các bạn sợ quá :squint: Ai quan tâm có thể tham khảo ở đây:

http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=414&page=4&pp=10