Câu này dịch thế nào?

NiceT
18-10-06, 16:03
Các bác giúp em dịch câu này:

"Public goods generate a market failure because the nonrivalness and nonexcludability characteristics prevent natural market incentives from achieving an allocatively efficient outcome."

Em cũng không hiểu từ allocatively có nghĩa gì, tra từ điển không ra.
emambo
18-10-06, 17:34
Em cũng không hiểu từ allocatively có nghĩa gì, tra từ điển không ra.

Suy từ verb "allocate": phân bổ, phát tán
hohuong
23-10-06, 09:50
http://72.14.235.104/search?q=cache:QpOocw1Q1hkJ:en.wikipedia.org/wiki/Allocative_efficiency+allocative&hl=en&ct=clnk&cd=2

NiceT thử xem cái link trên kia xem.
hohuong
23-10-06, 09:53
cái này nữa này:
http://72.14.235.104/search?q=cache:6lJCc1wi7j4J:www.woodgreen.oxon.sch.uk/economics/allocative_efficiency.htm+allocative&hl=en&ct=clnk&cd=1
hohuong
23-10-06, 10:09
Thử cái nhá:

Việc kinh doanh hàng hóa thiết yếu sẽ là một thất bại vì tính không thể loại trừ và cạnh tranh của loại hoàng hóa này khiến cho những sáng kiến về thị trường tự nhiên không thể mang lại hiệu quả cho việc sử dụng nguồn tài nguyên.

Vấn đề ở đây là NiceT phải hỏi các cao thủ xem Public goods có phải được gọi là hàng hóa thiết yếu không?
http://72.14.235.104/search?q=cache:al0dd5ecgX0J:en.wikipedia.org/wiki/Public_goods+public+goods&hl=en&ct=clnk&cd=2
lamaquen
23-10-06, 10:23
Public goods thường được dịch là hàng hóa công

allocatively efficient outcome là sự phân phối/phân chia (hàng hóa công) hiệu quả
Chatmate
23-10-06, 16:42
Các bác giúp em dịch câu này:

"Public goods generate a market failure because the nonrivalness and nonexcludability characteristics prevent natural market incentives from achieving an allocatively efficient outcome."

Em cũng không hiểu từ allocatively có nghĩa gì, tra từ điển không ra.

Hàng hóa công cộng gây ra một thất bại của thị trường bởi vì tính không thể loại trừ và không thể cạnh tranh của nó làm cho thị trường mất đi động lực phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả
NiceT
25-10-06, 12:48
thx các bác, đúng là có mấy thuật ngữ chuyên nghành mình không hiểu thì không dịch chính xác được

market failure = sự cố thị trường (?)
nonrivalness and nonexcludability = sự bất cạnh tranh và không thể loại trừ (?)
market incentives = động lực thị trường (?)
allocative efficient outcome = chịu

:p
Chatmate
25-10-06, 14:18
market failure = thất bại của thị trường (hay thất bại của cơ chế thị trường, của bàn tay vô hình)
nonrivalness and nonexcludability = tính bất cạnh tranh và không thể loại trừ
market incentives = động lực thị trường (lợi ích khuyến khích hay phần thưởng mà thị trường đem lại)
allocative efficient outcome ~ efficient allocation: Sự phân bổ có hiệu quả (hay 1 kết quả (outcome) có sự phân bổ các nguồn lực hiệu quả)

:p[/QUOTE]
NiceT
26-10-06, 10:43
market failure = thất bại của thị trường (hay thất bại của cơ chế thị trường, của bàn tay vô hình)
nonrivalness and nonexcludability = tính bất cạnh tranh và không thể loại trừ
market incentives = động lực thị trường (lợi ích khuyến khích hay phần thưởng mà thị trường đem lại)
allocative efficient outcome ~ efficient allocation: Sự phân bổ có hiệu quả (hay 1 kết quả (outcome) có sự phân bổ các nguồn lực hiệu quả)

:p

thx bác Chatmate!
Em tìm được trang này http://www.fetp.edu.vn/edictionary/
là trang từ điển thuật ngữ kinh tế, có kèm theo các giải thích ngắn gọn. Một số khái niệm em đã tìm được trong từ điển này và hiểu rõ hơn rồi.
hohuong
30-10-06, 09:31
cảm ơn NiceT, mình tìm mãi cái từ điển online kiểu thế này mà bây giờ mới gặp.