Thông báo: Thăng Long's Mirror chuyển địa điểm

Why & Why not?
17-10-06, 07:53
THÔNG BÁO

Hà nội, 17/10/2006

Hội đồng TZV Thăng Long xin thông báo:

1- Dựa trên nhu cầu công việc và tiềm năng phát triển của Thăng Long’s Mirror

2- Xét thấy Hilton không phải là nơi lý tưởng để đặt trụ sở tòa soạn do chi phí quá cao

3- Thể theo yêu cầu chính đáng của Ban Thư ký tòa soạn về việc chấm dứt phát báo miễn phí

Nay quyết định:

1- Chính thức đặt trụ sở Tòa soạn Thăng Long’s Mirror tại Cung Văn hóa Xa mẹ

2- Để tiện cho công tác thống kê, yêu cầu mọi thành viên xuất trình Identity (log in) khi tham quan Tòa soạn hoặc liên hệ công tác.

3-Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Hội đồng TZV
Đã ký

W & Wn?