Chia sẻ phim

clock
16-06-05, 09:55
Có cái link này chứa khá nhiều film hay, thuổng được, gửi tặng 4c

http://s4funnyland.com/skydawn1001/

Anacodas
Thiên hạ đệ nhất
House of furry
Legend of zu
Chiến binh Aharan
Tổn thất không lường trước (Arnol)

Down mau không link tèo
maiacvn
16-06-05, 10:15
tèo mất rồi chẳng down được, kú thế
clock
16-06-05, 10:30
Ừ nhể, nó đặt password từ khi nào thế nhể. Cay.

Thôi đền các bác bằng phim Nữ tướng cướp vậy nhé

Tập 1 (http://vietsinclub.vnsghosting.com/ryanvinh/NTC1.wmv)

Tập 2 (http://vietsinclub.vnsghosting.com/ryanvinh/ntc2.wmv)