Dịch dọt thế nào nhỉ?

lão ma
28-09-06, 17:47
Chuyện như vầy. Có thằng em dại đang học dịch dọt để viết về cuốn sách kỹ thuật lái xe để an toàn bảo đảm đúng nội qui (nó hy vọng sẽ xong cuối năm nay), nhưng đang bị kẹt một cụm từ, nhờ anh hỏi 4c góp ý giúp nó!

Đó là cụm từ "Defensive Driving".

Chúng ta nên dịch ra tiếng Việt như thế nào? Chữ Việt của chúng ta có cụm từ tương đương với cụm từ này không?

Đây là định nghĩa của "Defensive Driving".

"Defensive driving is a technique that the driver acquired through practice. Being a good defensive driver means more than just being cautious, and mere experience isn't enough either. A good defensive driver has to work at developing good driving techniques. One of the key concept is the good defensive driver always anticipate."

Đoạn này, tạm dịch lại là:

"Lái xe _________ là một kỹ thuật mà người tài xế đạt được từ sự luyện tập. Một người tài xế lái xe _________ giỏi, chỉ cẩn trọng hay dựa vào kinh nghiệm cũng chưa đủ. Một người tài xế lái xe ___________ giỏi phải luyện tập hầu phát triển kỹ thuật lái xe của mình cho thật hoàn hảo. Một yếu tố rất quan trọng mà một người tài xế lái xe _________ giỏi là luôn luôn tiên liệu những gì sẽ xảy ra."

Tĩnh tự Defensive tự điển dịch là "bảo vệ, phòng thủ"

Những cụm từ nó đã nghĩ đến là :

- Lái xe cẩn trọng

- Lái xe cẩn thận

- Lái xe phòng vệ

- Lái xe phòng thủ

- Lái xe bảo vệ

- Lái xe bảo thủ

- Lái xe an toàn

- Lái xe khôn ngoan

- Lái xe thủ thế

- Lái xe cảnh giác

Nhưng chưa có cụm từ nào dĩễn tả đủ ý nghĩa của "defensive driving" hết vì "defensive driving" bao gồm tất cả những điều trên.

4c nào có cao kiến gì, xin giúp em nó phát nhể!
namcs
28-09-06, 18:20
cụm từ nào dĩễn tả đủ ý nghĩa của "defensive driving" hết vì "defensive driving" bao gồm tất cả những điều trên.


Bác thử mấy cái này xem:

Nhân dân
Người lái tự vệ (nhân dân)
Người lái xe an ninh (nhân dân).

Lái xe nhân dân là một kỹ thuật mà người tài xế đạt được từ sự luyện tập. Một người tài xế lái xe nhân dân , chỉ cẩn trọng hay dựa vào kinh nghiệm cũng chưa đủ. Một người tài xế lái xe nhân dân phải luyện tập hầu phát triển kỹ thuật lái xe của mình cho thật hoàn hảo. Một yếu tố rất quan trọng mà một người tài xế lái xe nhân dân là luôn luôn tiên liệu những gì sẽ xảy ra.
lamaquen
28-09-06, 18:48
Nếu mà sách đấy nó không có khái niệm safety driving nữa thì bác cứ gọi phắt là lái xe an toàn :D
nightduke
28-09-06, 21:29
Lái xe kinh nghiệm
Lái xe lão luyện
Lái xe sành sõi
Bắc Thần
28-09-06, 22:40
Chuyện như vầy. Có thằng em dại đang học dịch dọt để viết về cuốn sách kỹ thuật lái xe để an toàn bảo đảm đúng nội qui (nó hy vọng sẽ xong cuối năm nay), nhưng đang bị kẹt một cụm từ, nhờ anh hỏi 4c góp ý giúp nó!Bảo nó học tiếng Việt cho tốt hẵng. Nội "quy" chứ không phải là "qui". Quy đây là quy phục, vu quy, quy thuận. Không phải là qui rùa.

Thế.
Mặt Má Hồng
29-09-06, 00:23
Tui coi phim tàu thấy tụi nó nói "bảo trọng" trước khi chia tay, còn tụi Mẽo nói "take care" khi rời nhau. Vậy thì "defensive driving" có thể dịch là "lái xe bảo trọng" vì bảo trọng vừa là bảo vệ vừa là cẩn thận, thận trọng. Nghe có vẻ tàu nhưng mà chấp nhận được. :)

Ngoài ra "defensive driving" không chỉ bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho người khác nữa.
lão ma
29-09-06, 13:42
Bác thử mấy cái này xem:

Nhân dân
Người lái tự vệ (nhân dân)
Người lái xe an ninh (nhân dân).

Lái xe nhân dân là một kỹ thuật mà người tài xế đạt được từ sự luyện tập. Một người tài xế lái xe nhân dân , chỉ cẩn trọng hay dựa vào kinh nghiệm cũng chưa đủ. Một người tài xế lái xe nhân dân phải luyện tập hầu phát triển kỹ thuật lái xe của mình cho thật hoàn hảo. Một yếu tố rất quan trọng mà một người tài xế lái xe nhân dân là luôn luôn tiên liệu những gì sẽ xảy ra.
Dịch chữ nhân dân vẫn chưa thoát nghĩa hết được trong trường hợp này vì có vẻ nghiêng về phục vụ chứ không về being cautious.
lão ma
29-09-06, 13:53
Nếu mà sách đấy nó không có khái niệm safety driving nữa thì bác cứ gọi phắt là lái xe an toàn :D
Thử xem nào:
"Lái xe _AN TOÀN________ là một kỹ thuật mà người tài xế đạt được từ sự luyện tập. Một người tài xế lái xe _AN TOÀN________ KHÔNG chỉ cẩn trọng hay dựa vào kinh nghiệm cũng chưa đủ. Một người tài xế lái xe _AN TOÀN__________ phải luyện tập hầu phát triển kỹ thuật lái xe của mình cho thật hoàn hảo. Một yếu tố rất quan trọng mà một người tài xế lái xe _AN TOÀN________ là luôn luôn tiên liệu những gì sẽ xảy ra."

Vẫn chưa thoát được ý của cụm từ "Defensive Driving" hay Defensive Driver vì nó bao gồm tất cả những yếu tố sau :

Defensive Driver là người tài xế luôn cẩn trọng (being cautious), cảnh giác (being awared), an tòan (being safe), khôn ngoan (being smart), lão luyện (being experienced), thấu đáo hay am tường (being knowledged), tiên liệu (being anticipated), sẵn sàng (being prepared), và thích ứng (being adapted).

Có 4c nào ý kiến gì nữa không nhỉ?
lão ma
29-09-06, 14:08
Bảo nó học tiếng Việt cho tốt hẵng. Nội "quy" chứ không phải là "qui". Quy đây là quy phục, vu quy, quy thuận. Không phải là qui rùa.

Thế.
Ờ, tập trung vào đề bài chút đi ...

À, cái từ y ngắn i dài này sách báo giờ cũng in cả, phải không 4c nhỉ?
lamaquen
29-09-06, 14:10
Làm gì có từ nào bao hàm được thế nhỉ? Em vẫn thấy từ an toàn là rộng và đủ sức bao quát các ý đó nhất. Nếu bác thích 1 từ hoàn hảo thế thì bác dịch thoáng luôn thành (kỹ năng) lái xe hoàn hảo đâm lại được nhể? :D
lão ma
29-09-06, 14:24
Làm gì có từ nào bao hàm được thế nhỉ? Em vẫn thấy từ an toàn là rộng và đủ sức bao quát các ý đó nhất. Nếu bác thích 1 từ hoàn hảo thế thì bác dịch thoáng luôn thành (kỹ năng) lái xe hoàn hảo đâm lại được nhể? :D
Anh cũng thấy từ "an toàn" thì hợp với bối cảnh của người lái, nhưng không phải tài xế lái xe an toàn mà không bị tai nạn. Trong khi lái xe thì tai nạn là do môi trường (environment) - có nghĩa là một người lái xe an toàn kiểu gì đi nữa, một khi mà gặp những tay lái xe cà chớn, ẩu tả v.v... thì cũng vẫn có thể xảy ra tai nạn.