Gọi telefon free!

lão ma
19-09-06, 04:49
Anh nhận được cái này từ ngươì quen.

"Hello, please download and install this wonderful software to call your friends for free in all 60 different countries (Khong phai virus dau).

http://www.gizmoproject.com/learnmore-allcallsfree.html
"
bachplayer
19-09-06, 17:11
em gọi về cái vèo đã thấy hết 25¢ free.
Đúng là chả đáng cái công down về rồi hì hụi cài gì cả, hu hu