Cổ Nhạc

Nắng sớm
15-09-06, 19:30
Lâu lâu không nhạc nhẽo. Hôm nay nghe lại mấy bài cổ nhạc, hay tuyệt!
Các bác vào nghe!

http://amnhacviet.net/conhac/conhac.htm


Demo một bài : Thề Non Nước
http://amnhacviet.net/conhac/HatNoi_LoiTheNonNuoc(TanDa)-QuachThiHo.mp3
lifegoeson
07-10-06, 11:22
ca'm o*n ba'c, da.o na`y kho^ng hie^?u sao la.i thi'ch nghe loa.i nha.c na`y, cha('c gia` ro^`i