Chúc mừng sinh nhật anh Biển

Giả Bảo Ngọc
15-09-06, 15:59
Ngủ dậy sớm nhưng em cứ chờ mãi xem có ai chúc mừng anh không rồi vào ké nhưng chờ mãi không được. Chúc anh tuổi mới vui vẻ, khi nào có dịp lại nhờ vả download nhạc kịch, phim phủng.
Tuổi mới mọi sự như ý anh nhé.
Nắng sớm
28-09-06, 20:55
Mừng sinh nhật Biển, chúc Biển tuổi mới nhiều cái mới. Nói chung, mọi điều tốt lành :4:
linhtinh03
29-09-06, 16:52
Mình cũng chúc mừng SN Biển.
Nhớ hồi cuối 2004, Biển làm cả seri thơ, đọc hồng hồng tuyết tuyết, chẳng biết bây giờ có làm thơ nữa không?