Hướng dẫn làm nhiệm vụ từ cấp độ 1 - 70 của con đường tơ lụa

Phuongdong
07-09-06, 16:50
Cấp độ 1
----========----
Nhiệm vụ tân khách
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền (gần cổng Tây)
Bước 1: Tới gặp Trương Phu Nhân-chủ cửa hàng giáp/ quay lại nói chuyện với Tôn Huyền
Bước 2: Tới gặp Trân Trân-chủ cửa hàng trang sức, trang bị đồ mà cô ấy đưa cho bạn, sau đó nói chuyện lại với cô ấy/ quay lại báo cáo với Tôn Huyền
Bước 3: Tới gặp Dương Ích Chi-thầy thuốc/ mua một cành Hồi Huyết Thảo/ quay lại đưa cho Tôn Huyền
Bước 4: Giết 30 con Ma Rơm/ quay lại nhận thưởng của Tôn Huyền
Phần thưởng: trang bị cho người mới/ thuốc phục hồi HP


----========----
Cấp độ 3
----========----
Thư của thợ rèn
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Bước 1: Nói chuyện với Trần Kiên (lính gác cổng Nam)
Bước 2: Quay lại nói chuyện với Thiết Huyền
Phần thưởng: 225 điểm kinh nghiệm, 205 vàng

Đứa trẻ thất lạc
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu(ở cổng bắc của thôn giàu có)
Cách làm: Giết quái vật (Tiểu) Độc Nhãn Quỷ, cho đến khi rơi ra "Chiếc giày của đứa trẻ" thì quay lại đưa cho Hoàng Lão Đầu.
Phần thưởng: 375 điểm kinh nghiệm, 475 vàng

Đại chiến Chồn Tinh
NPC: Lý Lang (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 con Chồn Tinh/Chồn Tinh Vàng, chúng có rất nhiều ở ngoài cổng phía Đông, quay lại khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 1900 điểm kinh nghiệm, 1000 vàng


----========----
Cấp độ 5
----========----
Mối lo của Dương Ích Chi
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết 50 Quỷ Đầm/Quỷ Đầm lâu la, chúng ở khắp vùng đầm lầy phía bắc Trường An, về gặp Dương Ích Chi khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 3800 điểm kinh nghiệm, thuốc phục hồi HP


----========----
Cấp độ 6
----========----
Chất độc của Quỷ Đầm
(Hoàn thành “Mối lo của Dương Ích Chi”)
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết Quỷ Đầm/Quỷ Đầm Lâu La sẽ nhận được chất độc, trở về gặp Dương Ích Chi khi kiếm đủ 20 cái.
Phần thưởng: 6600 điểm kinh nghiệm, 4000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc phục hồi MP


----========----
Cấp độ 7
----========----
Diệt trừ sư tử đá
NPC: Thượng Quan Nam (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 Thạch Sư/Kim Thạch Sư. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hoặc Nghĩa địa. Quay lại khi hoàn thành.
Phần thưởng: 4500 điểm kinh nghiệm, 2000 vàng


Đánh đuổi ma bia

NPC: Định Huệ (trong sân của chùa Từ Ân)
Cách làm: Thu thập tất cả các mảnh thạch bản (xem nhật ký nhiệm vụ để biết chi tiết). Về gặp hòa thượng Định Tuệ để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: 10500 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng và 1 bùa triệu tập ngựa cấp độ 10.


----========----
Cấp độ 8
----========----
Mộc Yêu giảo hoạt
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Cách làm: Giết Tàn Mộc Yêu/Mộc Yêu sẽ rơi ra "Mộc Yêu hắc huyết”. Về gặp Miêu Tố Linh để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: một vũ khí cấp độ 10


----========----
Cấp độ 9
----========----
Viên đá của nhà thám hiểm
NPC: Phổ Lạc La (ở Tiệm bán đồ buôn)
Cách làm: Giết Thạch Sư để lấy “Viên đá của nhà thám hiểm” , thu thập 20 cái và trở về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 5000 điểm kinh nghiệm, 3500 vàng, 1 cuộn bùa phép.
Chú ý: Nếu bạn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ Diệt trừ sư tử đá, đánh thạch sư sẽ không rơi ra "Viên đá của nhà thám hiểm" cho đến khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đó.


----========----
Cấp độ 10
----========----
Làm trong sạch đất
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Bước 1: Đưa "Mộc Yêu hắc huyết" cho hòa thượng ấn độ KUSHYAN.
Bước 2: Trở lại nói chuyện với Miêu Tố Linh và nhận thưởng.
Phần thưởng: 12700 điểm kinh nghiệm, 4500 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 4000 vàng

Tiểu trừ Tiểu Cung Tặc
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết 50 Tiểu Cung Tặc , sau đó về gặp Chu Hổ để nhận thưởng
Phần thưởng: 9500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục MP


----========----
Cấp độ 11
----========----
Bản đồ tác chiến của bọn sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ Tiểu Cung Tặc”)
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết bọn Tiểu Cung Tặc/Cung Tặc sẽ rơi ra Bản đồ tác chiến, kiếm đủ 20 cái rồi về gặp Chu Hổ để nhận thưởng.
Phần thưởng: 28000 điểm kinh nghiệm, 5500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc hồi phục HP


----========----
Cấp độ 13
----========----
Những chiếc nanh hổ:
NPC: Triệu Đại Sơn (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Mãnh Hổ sẽ rơi ra "Nanh hổ" thu thập 10 cái và về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 15300 điểm kinh nghiệm, 5000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 4000 vàng

Cuộc thi săn mãnh hổ (Làm 3 lần)
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền
Lần 1: Giết 1 Mãnh Hổ Champion, 20 Mãnh Hổ và 20 Tiểu Mãnh Hổ.
Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 2: Giết 3 Mãnh Hổ Champion, 30 Mãnh Hổ, và 30 Tiểu Mãnh Hổ. Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 3: Giết 5 Mãnh Hổ Champion, 40 Mãnh Hổ và 40 Tiểu Mãnh Hổ
Phần thưởng: Tổng cộng được 33000 điểm kinh nghiệm, 9550 điểm kinh nghiệm, 3600 vàng, 1 cuộn bùa phép và bình Hồi Huyết Thủy.

Tiễu trừ sơn tặc (Cần làm Tiễu trừ tiểu cung tặc)
NPC: Lý Bách Dũng (gần Tiêu Cục)
Cách làm: Giết 50 Sơn Tặc/Tiểu Sơn Tặc để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: 14500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục HP


----========----
Cấp độ 15
----========----
Thiết Huyền nổi giận
NPC: thợ rèn Thiết Huyền
Cách làm: Giết 200 Cung Tặc, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 26500 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và một món đồ có thể dùng chuyển đổi giới tính của đồ vạt từ cấp 3 trở xuống.


----========----
Cấp độ 16
----========----
Thanh kiếm bị đánh cắp
NPC: Quách Uy (Tiêu cục)
Cách làm: Đi đến Sơn tặc trại và giết Sơn tặc, nếu may mắn có thể thanh kiếm sẽ rơi ra ngay sau tên đầu tiên.; cũng có thể bạn sẽ phải đánh cả trăm con. Hãy kiên nhẫn !
Phần thưởng: 18800 điểm kinh nghiệm, 5000 vàng and 3600 điểm kinh nghiệm kỹ năng


Săn bắt Bạch Hổ
NPC: Mã Thiên Lý (Chuồng Ngựa)
Cách làm: Giết 40 Bạch Hổ ở xung quanh Hắc Mạc Trại
Phần thưởng:


----========----
Cấp độ 17
----========----
Vận chuyển thảo dược
NPC: Dương Ích Chi (ở tiệm thuốc)
Cách làm: Bạn phải tới Trung Nguyên Bến Tây.
Phần thưởng: 14400 điểm kinh nghiệm, 3600 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 3800 vàng

Lời yêu cầu của Dương Ích Chi (Cần làm “Đưa thảo dược”)
NPC: Dương Ích Chi
Bước 1: Đi tới Trung Nguyên Bến Đông
Bước 2: Đi tới Trung Nguyên Bến Tây
Phần thưởng: 18000 điểm kinh nghiệm, 4500 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 125 bình Phục Khí Dược loại nhỏ (+220 mp)

Nanh vuốt Hắc Hổ (Cần làm "Viên đá của nhà thám hiểm")
NPC: Phổ Lạc La (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Hắc hổ sẽ rơi ra "Nanh vuốt Hắc hổ " thu thập đủ 60 cái rồi về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 60000 điểm kinh nghiệm, 15000 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 15700 vàng


----========----
Cấp độ 18
----========----
Da Bạch hổ (Làm 2 lần)
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Lần 1: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Lần 2: Tương tự như trên.
Phần thưởng: Mỗi lần 42300 điểm kinh nghiệm, 10000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10900 vàng.

Da Bạch hổ 2
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Thu thập 200 da Bạch hổ
Phần thưởng: 84600 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép, tăng 20% khả năng hấp thụ sát thương trong 1 giờ


----========----
Cấp độ 19
----========----
Phương thuốc cổ truyền
NPC: Hạ Vũ (người bán vé đò ở Trung Nguyên Bến Tây)
Cách làm: Giết (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ sẽ rơi ra "Mắt của Thằn Lằn Quỷ" thu thập 100 con mắt rồi về gặp Hạ Vũ.
Phần thưởng: 112000 điểm kinh nghiệm, 28500 vàng, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Trứng rệp
NPC: Thầy thuốc Bộ Lợi ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ sẽ rơi ra Trứng Rệp, thu thập 10 cái rồi về gặp Bộ Lợi để nhận thưởng.
Phần thưởng: 14800 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng


----========----
Cấp độ 20
----========----
Săn Thằn Lằn Quỷ (Cần làm "Phương thuốc cổ truyền")
NPC: Hà Càn (người bán vé đò ở Tây Vực Bến Tây)
Cách làm: Giết 600 con (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ rồi về gặp Hà Càn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 141000 điểm kinh nghiệm, 30000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép.


----========----
Cấp độ 21
----========----
Óan hồn Hung Nô
NPC: Hòa thượng Pháp Hiền (Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Quỷ Hung Nô.
Phần thưởng: 12000 điểm kinh nghiệm, vàng 3000

Bí mật của A Sử Đức (Cần làm Trứng rệp)
NPC: A Sử Đức(cửa hàng đặc sản ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ để kiếm đủ 150 “Trứng rệp”
Phần thưởng: 150000 điểm kinh nghiệm, 30000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 37000 vàng


----========----
Cấp độ 22
----========----
Hòa giải
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Rệp quỷ để kiếm đủ 100 "Cánh rệp" rồi về gặp Cáp Lý Khắc để nhận thưởng.
Phần thưởng: Phần thưởng: 132000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép tăng 20% tỷ lệ né tránh


----========----
Cấp độ 23
----========----
Sự oán hận của Quỷ Mã
NPC: Mạc Cao – buôn ngựa ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết 60 con Quỷ Mã
Phần thưởng: 19800 điểm kinh nghiệm, 4800 vàng

Lễ tế linh hồn ngựa (Cần làm Sự óan hận của Quỷ Mã)
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Mã/ Cuồng Mã Quỷ để kiếm đủ 50 “Móng ngựa”
Phần thưởng: 158000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 35000 vàng


Mưu mẹo gian dối
NPC: Mạo Hồ (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Binh Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Binh Hung Nô”
Phần thưởng: 211000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng


----========----
Cấp độ 24
----========----
Kẻ cắp gặp bà già
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Hung Nô”
Phần thưởng: 237000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Nhiệm vụ liên quan: Mưu mẹo gian dối

Cuộc đấu võ thuật (Cần làm Kẻ cắp gặp bà già )
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với tướng quân Tôn Huyền
Bước 2: Trở về cổng Đông Đôn Hoàng gặp Hợp Đôn
Phần thưởng: 107000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 250 bình Hồi Huyết Thủy (loại trung bình)


----========----
Cấp độ 26
----========----
Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 20 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 16300 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng

Chiến thắng hiển hách (Làm 3 lần - Càn làm Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ )
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 2: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 3: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 133000 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 34500 vàng

Vận chuyển pháo (Cần làm Chiến thắng hiển hách)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (chủ cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An nói chuyện với Trân Trân (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Quay lại Đôn Hoàng gặp Như Tiên Cổ Lệ.
Phần thưởng: 120000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép----========----
Cấp độ 27
----========----
Diệt thổ quỷ
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 500 Thổ Quỷ
Phần thưởng: 178000 điểm kinh nghiệm, 25000 điểm kinh nghiệm kỹ năng


----========----
Cấp độ 28
----========----
Những lá bùa
NPC: Y Ly Na (quản kho)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 15 “Lá bùa”
Phần thưởng: 20000 điểm kinh nghiệm, 4000 vàng


Sự oán hận của A Sử Đức
NPC: A Sử Đức(thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Hình Thiên
Phần thưởng: 14000 điểm kinh nghiệm, 10 bình hồi phục HP(lọai trung bình)


----========----
Cấp độ 29
----========----
Những lá bùa giả (Làm 2 lần)
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Lần 2: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Phần thưởng:
- Lần 1: 169000 điểm kinh nghiệm/ 20000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
- Lần 2: như lần 1

Những lá bùa giả 2
Cách làm: Giết Thổ LãoQuỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 200 "Lá bùa thật".
Chú ý: Khi bạn giết Thổ Lão Quỷ/ Thổ Pháp Quỷ, sẽ rơi ra “lá bùa”, nhấn chuột phải vào những lá bùa này sẽ phân loại được thật giả, đánh cho đến khi nào kiếm đủ số lượng bùa thật thì quay về.
Phần thưởng: 337000 điểm kinh nghiệm /40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 1 cuộn bùa phép (tăng 20% sát thương trong vòng 1 giờ)


----========----
Cấp độ 32
----========----

Nguyên liệu làm quà sinh nhật
(Làm 2 lần)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Lần 2: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Phần thưởng: 371000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Món quà cảm động
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với Trân Trân 2 lần (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Nói chuyện với A Sử Đức (thương gia ở của hàng đặc sản) ở Đôn Hoàng.
Bước 3:: Quay lại gặp Bộ Lợi để nhận thưởng
Phần thưởng: 65000 điểm kinh nghiệm, 1200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2 cuộn bùa phép hồi sinh 60% điểm kinh nghiệm khi chết.
Nhiệm vụ liên quan: Nguyên liệu làm quà sinh nhật


----========----
Cấp độ 33
----========----
Yêu tinh cổ đại (Làm 3 lần)
NPC: Đồ Các (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 2: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 3: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Phần thưởng: 487000 điểm kinh nghiệm, 1 búa sửa đồ

Chiếc nhẫn bị mất
NPC: Thác Man (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Ong/Ong đỏ cho đến khi rơi ra nhẫn, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 121000 điểm kinh nghiệm, 12500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 200 bình hồ phục MP (loại trung bình)

----========----
Cấp độ 34
----========----
Ngọc quý của Cáp Lí Khắc
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết bọn Hắc Mạc để kiếm đủ 200 "Đá quý của Cáp Lý Khắc"
Phần thưởng: 250000 vàng
Phuongdong
07-09-06, 16:50
----========----
Cấp độ 35
----========----
Tâm sự của Asa
NPC: Sama (người bán vé đò ở bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Đi tới chỗ Sama (bến Tháp Lý Mộc) và nói chuyện với Cáp Lý Khắc để nhận được "Chiếc sáo của Asa"

Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên (Cần làm Tâm sự của Asa)
NPC: Vương Đại Nguyên (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Vương Đại Nguyên

Truy tìm Trung hoa tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Dương Ích Chi (thầy thuốc)
Bước 1: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 "Bột của Hình Thiên"
Bước 2: Giết Ong để kiếm đủ 100 "Tua Ong"
Bước 3: Giết Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ "Chân của Tiểu Xích Cạp"
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm and 18000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm La mã tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Phổ Lạc La (Nhà thám hiểm thành Trường An)
Bước 1: Giết Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lông mày của Thổ Pháp Quỷ"
Bước 2: Giết Quỷ Tử Hoa để kiếm đủ 100 "Lá của Quỷ Tử Hoa"
Bước 3: Giết Xích Cạp để kiếm đủ 100 "Chân của Xích Cạp"
Phần thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 18000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuốn sổ của Hứa Hổ An (Cần làm Truy tìm Trung Hoa tửu & Truy tìm La Mã Tửu)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc)

Uống rượu với Hứa Hổ An (Cần làm Cuốn sổ của Hứa Hổ An)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Bước 1: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc, sử dụng các bình rượu bạn lấy được từ 2 nhiệm vụ trên).
Bước 2: Khi anh ta muốn thêm rượu, hãy hỏi về quyển sổ, và trao đổi nó với cây sáo
Phần thưởng: lấy được cuốn sổ của Hứa Hổ An

Thu thập da rắn (Làm 5 lần)
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 2: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 3: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 4: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 5: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Phần thưởng: 322000 điểm kinh nghiệm, 55000 vàng


----========----
Cấp độ 36
----========----
Viên đá quý bị cất giấu (Làm 5 lần - Cần làm Ngọc quý của Cáp Lý Khắc)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 2: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 3: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 4: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 5: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Phần thưởng: 537000 điểm kinh nghiệm, 50000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 94000 vàng


----========----
Cấp độ 37
----========----
Cung tên của Hắc Mạc Xạ Thủ (Làm 3 lần - Cần làmViên đá quý bị cất giấu)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 2: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 3: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Phần thưởng: 592000 điểm kinh nghiệm, 50000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 96500 vàng


----========----
Cấp độ 38
----========----
Thu thập giáp liệu (vỏ đỏ)
NPC: Nhiệt Tỷ Á (cửa hàng giáp ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Cạp/Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ 20 "vỏ đỏ"
Phần thưởng: 75000 điểm kinh nghiệm, 13500 vàng

----========----
Cấp độ 39
----========----
Hẻm tử thần
NPC: A Cốt (thợ rèn ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Bạn có 2 giờ để giết 20 con Xích Nhãn Quỷ
Phần thưởng: 62000 điểm kinh nghiệm, 6000 vàng


----========----
Cấp độ 40
----========----
Mái chèo gãy
NPC: Sama (bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 “đá rắn”
Phần thưởng: 105000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 45
----========----
Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa chủ tiệm chế tác ngọc
Cách làm: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 46
----========----
Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 48
----========----
Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800000 điểm kinh nghiệm, 11300 điểm kỹ năng


----========----
Cấp độ 49
----========----
Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1075000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.


----========----
Cấp độ 51
----========----
Thu thập mảnh băng
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1100000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bình


----========----
Cấp độ 53
----========----
Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100000 vàng và 1200000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 59
----========----
Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2000.000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 61
----========----
Vỏ của Thổ Cẩu ( làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô ( tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Kiếm 15 cái Vỏ của Thổ Cẩu từ con Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm.


----========----
Cấp độ 63
----========----
Chiêu mộ anh tài (làm 5 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Cách thực hiện là


----========----
Cấp độ 64
----========----
Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách – binh lính ( lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc – Thương nhân Ba Tư ( Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp – người buôn ngựa ở Hòa Điền…sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9000 skill exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.


----========----
Cấp độ 65
----========----
Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn – Binh lính ( lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Săn 1600 con Thổ Quỷ chiến binh hoặc Thổ Quỷ lâu la trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng
Nhiệm vụ liên quan:


----========----
Cấp độ 67
----========----
Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Cách làm: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 cái móng
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm


----========----
Cấp độ 69
----========----
Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của La Sát
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạng


----========----
Cấp độ 70
----========----
Thu hồi kinh phật
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 SP và 425.000 vàng

Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô – Quản kho
Cách làm: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 mảnh vỡ của kim cương và 250 mảnh vỡ của vàng.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng

( Lấy về từ http://conduongtolua.com.vn/forum/ )