Em xin một vài papers về Chemistry

dactanhan
01-09-06, 17:52
Chào các bác.

Em đang cần gấp một vài papers mà ở trường em ko có access tới các journals này. Toàn những journals vớ vỉn thôi, nhưng ko đọc thử thì lại ko yên tâm. Bác nào có access vào các journal này cho em xin mấy bài này với nhé:

> Improved synthesis of monohalogenated cavitands and their use in the synthesis of further functionalized cavitands
> Author(s): Hass O, Schierholt A, Jordan M, Lutzen A
> Source: SYNTHESIS-STUTTGART (3): 519-527 FEB 1 2006


> Synthesis and molecular structure of a C-iso-butyl-cavitand bowl with trimethyl and methylol groups
> CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 24 (4): 444-448 2005


> Synthesis and structure of an octopus-like octapropargyl tetra-iso-butyl-resorcin[4]arene
> CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 24 (8): 952-956 2005

Xin gửi vào mail dactanhan@yahoo.com hoặc up lên đâu đó cho em xin ạ.

Thanks a bunch!
Nắng sớm
26-10-06, 07:48
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller?EISESSION=1_2d189c10e67e60e241e23ses4&CID=quickSearch&database=1

Dactanhan vào đây mà tìm, chắc là không thiếu :)
TrueLie
26-10-06, 22:35
Trường hợp không tìm được bác có thể viết mail trực tiếp hỏi xin tác giả, thỉnh thỏang em vẫn áp dụng :D Xác suất thành công là 100%