Làm thế nào diệt được con Virus này

Trojan
06-07-05, 03:01
Chào cả nhà,
tớ không sao diệt được con virus Dowload.Trojan trong file sysupd.dll và con Trojan Horse trong file edmond.exe
Hai file này nằm trong thư mục C:\window\isvirus. Mò vào xóa bằng tay cũng không được.

Rất mong cả nhà giúp đỡ.
Vô cùng cảm ơn.
Northern Star
06-07-05, 04:36
Sao chú không google nhỉ, ra cả đống.

http://www.google.co.uk/search?biw=1003&hl=en&q=download.trojan%2C+sysupd.dll&meta=
Môn Xào Lòng
06-07-05, 09:16
Bỏ 10 khìn ra mua mịe cái CD XP SP1 cài lại cho khỏe . Diệt làm quái gì cho mang tiếng ác, con virus đấy nó có tội tình gì đâu .
Trojan
06-07-05, 18:29
anh vao dơload thử rồi, không chạy được, phải mua
Gabito
07-07-05, 20:22
Em cũng dính một con Trojan house ở file Spoolsv.exe nhưng thằng NAV 2005 nó quarantine được rồi, ko phải quan tâm nữa. Bác Trojan thử vào symantec.com tìm cách diệt manual xem sao.