Văn Cao - cho em xin

Phương Thảo
25-08-06, 15:52
Bác nào có Văn Cao cho em xin. Ưu tiên Ánh Tuyết hoặc Ngọc Tân hát.

Cảm ơn các bác vạn bội.
lão ma
25-08-06, 17:20
Quốc ca!

http://www.freewebtown.com/boxwehn/Quoc_thieu_Viet_Nam.mp3

http://www.freewebtown.com/boxwehn/Quoc_ca_Viet_Nam.mp3

Thiên thai - Ca sĩ Lê Dung

http://www.freehomepages.com/vancao/Thien_Thai-Le_Dung.wma

Thiên thai - Ca sĩ Quỳnh Giao và Mai Hương

http://www.freehomepages.com/vancao/Thien_Thai-Quynh_Giao-Mai_Huong.wma

Thiên thai - Ca sĩ Cao Minh

http://www.freehomepages.com/vancao/Thien_Thai-Cao_Minh.wma

Thiên thai - Ca sĩ Ánh Tuyết

http://www.freehomepages.com/vancao/Thien_Thai-Anh_Tuyet.wma

Thiên thai - Ca sĩ Lê Dung

http://www.freewebtown.com/vancao/Thien_Thai-Le_Dung.wma

Thiên thai - Ca sĩ Quỳnh Giao và Mai Hương

http://www.freewebtown.com/vancao/Thien_Thai-Quynh_Giao-Mai_Huong.wma

Thiên thai - Ca sĩ Cao Minh

http://www.freewebtown.com/vancao/Thien_Thai-Cao_Minh.wma

Thiên thai - Ca sĩ Ánh Tuyết

http://www.freewebtown.com/vancao/Thien_Thai-Anh_Tuyet.wma
Phương Thảo
25-08-06, 17:27
Cảm ơn bác Lão ma. Có mỗi Thiên thai với Quốc ca thôi à?

Bác nào có bài khác cho em xin đê.
Elise
25-08-06, 17:32
Bác Thảo xin Văn Cao không sợ nghe xong lại nhớ nhà à?
Phương Thảo
25-08-06, 19:14
Nhớ nhà thì nhớ nhiều dồi. Nhớ thêm tý cũng chả chết ai. Bé có nhạc thì ấp cho anh.
Elise
26-08-06, 01:24
Nghe gọi "bé" mà... sướng. Úp em khất bác sau nhé. Gửi bác mấy cái links, cũng không xuất sắc lắm, để nghe online tạm cho đỡ vật trước (lẽ ra có thể đưa một link ví dụ thôi, nhưng em cứ thích chuối như Lão ma hì hì). Em không mò ra bạn Ngọc Tân.

Vui tươi hồ hởi trước

Mùa xuân đầu tiên - Thanh Thuý

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=33

Ngày mùa - Hồng Nhung

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=34

Sông Lô - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=35

Làng tôi - tốp ca nữ

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=32

Trữ tình man mác sau

Suối mơ - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/ind...d=nghenhac&id=4

Thiên thai - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=36

Đàn chim Việt (Bến xuân) - Cao Minh

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=5

Trương Chi - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=38

Cung đàn xưa - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=31

Thu cô liêu - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=37

Buồn tàn thu - Ánh Tuyết

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=30
Phương Thảo
26-08-06, 07:20
Ơ thế nhớn rồi à?

Cảm ơn Elise nhé. Nghe thằng này không bị giật như thằng nhacso.
Nắng sớm
07-10-06, 00:01
Em cũng có ít nhạc Văn Cao do Ánh Tuyết hát đấy. Nhạc chất lượng cũng cao. Bác PT có lấy em up tặng.