Thâm Quyến - 20 năm

a2gv
21-08-06, 18:31
4R nghỉ hè, em các bác cũng có dịp lê la ở nước của nhà họ Đặng - nói thế vì ở đó bây giờ toàn thấy "nhờ ơn Bác Đặng". Đi dăm nơi, nhưng ở cái chỗ Thâm Quyến chết tiệt này là có ấn tượng nhất. Cảm nhận riêng xin kể sau, còn bây giờ bốt tạm cái hình, gọi là giữ chỗ.

Cảnh khu trung tâm Thâm Quyến từ trên cao:
http://i19.photobucket.com/albums/b159/a2gv/DSCF4600.jpg


Quy hoạch của Thâm Quyến nhìn nó như thế này thôi, mà cũng chẳng hiểu gì cả: :4:
http://i19.photobucket.com/albums/b159/a2gv/DSCF4621.jpg