Sao bây giờ vắng tanh vắng ngắt thế này?

Thiên lương
18-08-06, 04:15
Mọi người rời bỏ 4c này rồi à?